Hjelp med IRC-chat

IRC (Internet Relay Chat) er et system som brukes til samtaler mellom flere personer, i såkalte kanaler, også kjent som "chatterom". IRC ble først utviklet i 1988 av Jarkko Oikarinen, en finsk programmerer. Ettersom kommunikasjonsformen ble standardisert og beskrevet offentlig, kan andre utviklere implementere systemet uavhengig av et bestemt program eller en bestemt organisasjon. Enkeltbrukere har dermed et stort utvalg av klienter, tjenester og kan eventuelt sette opp en egen IRC-server.

En alminnelig bruker benytter et klientprogram for å koble seg opp til et IRC-nettverk hvor disse kanalene finner sted. Lignende som man bruker et nettleserprogram til å lese websider på en nettside, vil en IRC-bruker bruke en IRC-klient for å besøke IRC-kanaler på en IRC-server.

På denne nettsiden fører de grønne lenkene til en web-basert IRC-klient. Man kan også bruke programmer som man kan installere på egen datamaskin, som KVIrc. Da må man vite addressen til IRC-nettverket hvor kanalen befinner seg på. Nettverksaddressen er på denne nettsiden skrevet i grått ved siden av kanalnavnet. IRC-klienter finnes også som tilleggsfunksjoner i nettleseren Opera og epostklienten Thunderbird.

IRC-klienter er utformet ulikt avhengig av smak og behag, men de fleste har til felles at man kan kjøre en del felles kommandoer ved å skrive dem i meldingsfeltet:

/nick brukernavn - Endre navnet ditt i samtaler.

/join #kanal - Besøk den navngitte kanalen/chatterommet.

/server nettverk - Besøk det navngitte IRC-nettverket.

/msg bruker melding - Send en privat melding til en gitt bruker.

For flere kommandoer og hjelp med dem kan du skrive '/help' (uten apostrofene) i meldingsfeltet i et vanlig IRC-program.